“Uvertira“ je nastala sa idejom se muzički edukuje svako ko to želi bez obzira na godine. Radionica je počela sa radom 01.04.2015. godine u Kraljevu. Bavljenje muzikom omogućava i razvijanje veština kao što su verbalna komunikacija, kreativnost, socijalna prilagodljivost, koncentracija, memorija, kordinacija pokreta, apstraktnog
mišljenja… Naučno je dokazanao da muzika ima jedan od najvećih uticaja na razvoj mozga, proces učenja, stil i način života. U “Uvertiri” profesori muzike će modernim, kreativnim i inovativnim metodama prenositi na vas svoje znanje. Kroz individualne i grupne programe se polaznicima radionice pruža mogućnost da dostignu svoj maksimum iz oblasti koju žele ( sviranje, pevanje, muzička teorija).

Ukoliko želite da naučite da pevate, svirate neki instrument i da se muzički opismenite, Muzičko-edukativna radionica „Uvertira“ je pravi izbor za vas. U “Uvertiri” možete svirati, pevati i izučavati različite muzičke žanrove ( pop, rock, narodna, tradicionalna, zabavna, klasična, dečija, jazz…) u skladu sa vašim afinitetima.

Od 01.09.2015. godine, u „ Uvertiri“ je počela sa radom edukativna sekcija u okviru kojese realizuje nastava srpskog jezika, matematike i rad sa učiteljicom.

MUZIČKA SEKCIJA

Muzičko zabavište
Muzičko zabavište je namenjeno deci uzrasta od 3-7 godina gde se kroz igru deca uvode u čaroban svet muzike. Muzika ima veoma veliki uticaj na psiho-fizički razvoj dece u ovom periodu života. Dokazano je da deca koja se bave muzikom u ovom periodu razvijaju socijalnu i emocionalnu inteligenciju, kreativnost, motoriku, sposobnost organizacije, individualnost i maštovitost. Na nivou grupe, deca pored druženja i upoznavanja sa muzikom, razvijaju u osećaj za timski i individualni rad.
Program muzičkog zabavišta se bavi razvijanjem sluha, ritma, muzičke memorije, sviranjem na Orfovom instrumentarijumu i klaviru ,upoznavanje sa osnovnim segmentima teorije muzike ( muzičko pismo, tempo, dinamika…), upoznavanjem sa instrumentima i slušanje muzike. Na nastavi se Uvertirci upoznaju sa dečijom muzikom, muzikom iz crtanih filmova, muzikom iz dečijih filmova ili mjuzikla i klasičnom muzikom koja u velikoj meri utiče na razvoj dece, naročito u periodu predškolskog uzrasta. Kroz druženje i igru polaznici muzičkog zabavišta će postati pravi mali muzičari spremni za dalje usavršavanje i sviranje na željinim instrumentima. Nastupi polaznika muzičkog zabavišta na javnim časovima, koncertima, na televiziji ili na drugim svečanostima su namenjeni prikazivanju naučenog ali i oslobađanju treme, sticanju samopouzdanja i odgovornosti. Svoje znanje će mališani proširiti i upotpuniti posetama pozorištu, muzeju, bioskopu kao i mnogim kulturnim desavanjima. Časovi traju 45 minuta i održavaju se dva puta nedeljno. Rad muzičkog zabavišta je organizovam u malim grupama ( do 6 polaznika) kako bi se svakom detetu posvetila maksimalna pažnja tokom časa.

Muzički izvođač-instrumentalista
Program muzički izvođač je namenjen svakom, bez obzira na uzrast, ko želi da savlada i nauči pevanje ili sviranje na nekom od sledećih instrumenata:
– klavir
– harmonika
– pevanje
– klavijatura
– bubnjevi
– gitara
– violina
– klarinet
– saksofon
– tradicionalni instrumenti ( frula, kaval, gajde…)
U okviru programa je organizovana individualna nastava gde se sa polaznicima uči tehnika sviranja i interpretacije u okviru muzičkog žanra koji oni žele ( pop, rock, narodna, tradicionalna, jazz, klasična, zabavna i dr.) kao i muzička teorija. Polaznici imaju mogućnost organizovanja nastave solfeđa i teorije muzike kako bi upotpunili svoje znanje stečeno na nastavi instrumenta ili pevanja. Međutim, ako više volite da pevate u grupi, da se družite i da
razmenjujete svoja iskustva, mozete se priključiti horu ili pevačkim grupama “Uvertire” gde ćete pored klasičnih kompozicija imati priliku da se upoznate i sa modernim reprtoarom. Na koncertima i javnim nastupima, instrumentalisti radionice “Uvertira” nastupaju individualno ali imaju priliku i da zajedno muziciraju kako bi razvijali osećaj za sviranje u nekoj grupi, bendu, orkestru i slično. Nastava na odseku muzički izvođač se odvija jednom nedeljno u dogovoru sa nastavnikom.

Muzička teorija
Muzička teorija predstavlja grupnu nastavu koju pohađaju polaznici instrumentalnih odseka. Cilj ove nastave je da se učenici upoznaju sa muzičkom teorijom, solfeđom i harmonijom kako bi njihovo znanje sa nastave instrumenta bilo upotpunjeno. Ovim programom se polaznici muzički opismenjavaju i stiču mogućnost za boljim razumevanjem muzike i boljom interpretacijom. U okviru nastave se posebno daje značaj komponovanju kao vidu samostalnog i kreativnog rada svakog polaznika. Čas je u trajanju od 45 minuta i održava se jednom nedeljno. Sastavni deo ove sekcije je i priprema učenika za upis u osnovnu muzičku ili srednju muzičku školu u vidu individualnog i grupnog rada. Pored pripreme za upis, “Uvertira” pruža i pomoć iz stručne nastave u oblasti muzike ( solfeđo, teorija muzike, harmonija sa harmonskom analizom, muzički oblici, kontrapunkt…) za učenike osnovnih i srednjih muzičkih škola.